החבילות שלנו

  • כרטיס טריפל סים תשתית at&t (מותאם לכל סוגי המכשירים)
  • נפח גלישה ללא הגבלה במהירות 4G LTE*
  • שיחות ללא הגבלה בתוך ארה"ב
  • שיחות ללא הגבלה ל- עד 10 מספרים שונים בישראל בחודש קלנדרי (נייחים וניידים)
  • הודעות ללא הגבלה לכל העולם
  • חבילה בתוקף ל- 30 יום
  • עלות הסים 80 ש"ח , יתר החבילה בעלות של 209 ש"ח.
  *בשימוש סביר עד 30GB לחודש
  • כרטיס טריפל סים תשתית at&t (מותאם לכל סוגי המכשירים)
  • נפח גלישה 15GB במהירות 4G LTE
  • שיחות ללא הגבלה בתוך ארה"ב
  • שיחות ללא הגבלה ל- עד 10 מספרים שונים בישראל בחודש קלנדרי (נייחים וניידים)
  • הודעות ללא הגבלה לכל העולם
  • חבילה בתוקף ל- 30 יום
  • עלות הסים 80 ש"ח , יתר החבילה בעלות של 199 ש"ח.
 • 239199
  • כרטיס טריפל סים תשתית at&t (מותאם לכל סוגי המכשירים)
  • נפח גלישה 10GB במהירות 4G LTE
  • שיחות ללא הגבלה בתוך ארה"ב
  • שיחות ללא הגבלה ל- עד 10 מספרים שונים בישראל בחודש קלנדרי (נייחים וניידים)
  • הודעות ללא הגבלה לכל העולם
  • חבילה בתוקף ל- 30 יום
  • עלות הסים 80 ש"ח , יתר החבילה בעלות של 159 ש"ח.
 • 199159
  • כרטיס טריפל סים תשתית at&t (מותאם לכל סוגי המכשירים)
  • נפח גלישה 5GB במהירות 4G LTE
  • שיחות ללא הגבלה בתוך ארה"ב
  • שיחות ללא הגבלה ל- עד 10 מספרים שונים בישראל בחודש קלנדרי (נייחים וניידים)
  • הודעות ללא הגבלה לכל העולם
  • חבילה בתוקף ל- 30 יום
  • עלות הסים 80 ש"ח , יתר החבילה בעלות של 119 ש"ח.
  • כרטיס טריפל סים תשתית at&t (מותאם לכל סוגי המכשירים)
  • נפח גלישה 1GB במהירות 4G LTE
  • שיחות ללא הגבלה בתוך ארה"ב
  • שיחות ללא הגבלה ל- עד 10 מספרים שונים בישראל בחודש קלנדרי (נייחים וניידים)
  • הודעות ללא הגבלה לכל העולם
  • חבילה בתוקף ל- 30 יום
  • עלות הסים 80 ש"ח , יתר החבילה בעלות של 79 ש"ח.
  • כרטיס טריפל סים תשתית T-Mobile (מותאם לכל סוגי המכשירים)
  • גלישה ללא הגבלה במהירות 4G LTE*
  • שיחות ללא הגבלה בתוך ארה"ב
  • שיחות ללא הגבלה לניידים ונייחים לישראל ולמעל 65 מדינות נוספות
  • הודעות ללא הגבלה לכל העולם
  • חבילה בתוקף ל- 30 יום
  • עלות הסים – 80 ש"ח , יתר החבילה בעלות של – 245 ש"ח
  *בשימוש סביר עד 50GB לחודש
  • כרטיס טריפל סים תשתית T-Mobile (מותאם לכל סוגי המכשירים)
  • נפח גלישה 5GB במהירות 4G LTE
  • שיחות ללא הגבלה בתוך ארה"ב
  • שיחות ללא הגבלה לניידים ונייחים לישראל ולמעל 65 מדינות נוספות
  • הודעות ללא הגבלה לכל העולם
  • חבילה בתוקף ל- 30 יום
  • עלות הסים – 80 ש"ח, יתר החבילה בעלות של 160 ש"ח.
  • כרטיס טריפל סים תשתית T-Mobile (מותאם לכל סוגי המכשירים)
  • נפח גלישה 2GB במהירות 4G LTE
  • שיחות ללא הגבלה בתוך ארה"ב
  • שיחות ללא הגבלה לניידים ונייחים לישראל ולמעל 65 מדינות נוספות
  • הודעות ללא הגבלה לכל העולם
  • חבילה בתוקף ל- 30 יום
  • עלות הסים -80 ש"ח  , יתר החבילה בעלות של 135 ש"ח
  • כרטיס טריפל סים תשתית T-Mobile (מותאם לכל סוגי המכשירים)
  • נפח גלישה 1GB במהירות 4G LTE
  • שיחות ללא הגבלה בתוך ארה"ב
  • שיחות ללא הגבלה לניידים ונייחים לישראל ולמעל 65 מדינות נוספות
  • הודעות ללא הגבלה לכל העולם
  • חבילה בתוקף ל- 30 יום
  • עלות הסים -80 ש"ח , יתר החבילה בעלות של 115 ש"ח.