Webbing-סים לגלישה בחו"ל

חבילות גלישה לחו"ל מאפשרות גלישה מהירה בחו"ל, ללא צורך ברכישת סים חדש בכל פעם.
הסים מתאים לשימוש במעל ל-  70 מדינות וניתן לאקטוב בכל נסיעה בפשטות ובקלות.

חבילה יומית
מתחדשת בעלות
ידועה מראש

גלישה מהירה
בטכנולוגיה מתקדמת

אקטוב פשוט של הסים
לפני כל נסיעה

סים לשימוש רב פעמי
בכל נסיעה לחו"ל

לא גלשת
לא שילמת

תמיכה טכנית 24/7

סים לארה״ב

הפועל על רשת AT&T

חבילת תקשורת הכוללת סים, הודעות,
שיחות לארץ וגלישה בנפחים שונים