Webbing-סים לגלישה בחו"ל

מאפשר גלישה מהירה בחו"ל, ללא צורך ברכישת סים חדש בכל פעם.
הסים מתאים לשימוש במעל ל-  70 מדינות וניתן לאקטוב בכל נסיעה בפשטות ובקלות.

חבילה יומית
מתחדשת בעלות
ידועה מראש

גלישה מהירה
בטכנולוגיה מתקדמת

אקטוב פשוט של הסים
לפני כל נסיעה

סים לשימוש רב פעמי
בכל נסיעה לחו"ל

לא גלשת
לא שילמת

תמיכה טכנית 24/7

סים לארה״ב

הפועל על רשת AT&T

חבילת תקשורת הכוללת סים, הודעות,
שיחות לארץ וגלישה בנפחים שונים

חיוג חינם לשירות
הלקוחות בארה״ב

שיחות נכנסות
חינם

הודעות לכל
העולם ללא הגבלה

גלישה מהירה 4GLTE
בנפחים שונים

שיחות לישראל ללא
הגבלה עד 10 מספרים
בחודש קלנדרי

אפשרות לשמירת
המספר הישראלי

Webbing-ראוטר סלולרי לגלישה בחו"ל

ראוטר סלולרי המאפשר לגלוש באינטרנט
מכל מכשיר, בכל מקום ובכל זמן,
ללא תלות ברשתות wifi מקומיות!

חיבור מיידי
ומאובטח מכל מקום

גלישה מהירה
בטכנולוגיה מתקדמת

חיבור מספר
מכשירים בו זמנית

עלות ידועה
מראש

ללא תלות ברשתות
wifi מקומיות

תמיכה טכנית 24/7

עם גלובל סלולר תשארו מחוברים